Life Is Life (Moyo ndi Moyo)  (Keelan, Ligoya)


 //:F   Dm  C ://

 C   G   G   Em   F

 C   G   G   Em   F   F

 //:Am  F   Dm  Em ://

 Am  G   F   F#  G#   G#

 F   F   C   E   F   G


English version by Peter, Chichewa version and translation from Chichewa back into English by Mildred Ligoya

Life is life..... oh yeah

Alive is for living..... oh yeah

Lets do it now
use our time
make some sounds
turning round and round

Dance the night away
right here in Malawi
dance the night away
living life as today

  Tiyeni tivine
nthawi ndi yomweyi
tilulutire kuyimba
kuzungulira pa bwab

tivine usiku onse
kuno kwatha ku Malawi
mpaka kuche mbee
moyo wathu ndi lero

vina vina
vina mwenda mimwamba
vina vina vina
vina mpaka kuche mbee

  Do it now
use our time
make some sounds
getting down

Dance the night
right away
right here
in Malawi
dancing.... aaaay!
life is today